Burna prošlost, razne povijesne epohe, ostavili su na Rabu svoje tragove u mnogim građevinama koje se pomno čuvaju i od velike su vrijednosti. Kako su se izmjenjivali vladari, Rab prelazio iz ruku jedne sile u ruke druge, tako su nastajala i arhitektonska obilježja tih vladavina.

Najstariji dio grada je Kaldanac, na krajnjem jugoistočnom dijelu poluotoka. U tom dijelu zamjećujemo tijesne, nepravilno razbacane ulice, s više vrijednih crkve nih spomenika.

GOLI OTOK otočić između Raba, Svetog Grgura i Prvića, nasuprot velebitskom prigorju, obuhvaća 4,7 km2. Zajedno sa susjednim Svetim Grgurom sastavni je dio prekinuta vapnenačkoga antiklinalnog niza koji se pruža usporedno s rapskim Kamenjakom (408 m) i Prvićem (356 m)... VIŠE >>

FJORD ZAVRATNICA - foto galerija
Zavratnica

Prve zidine i kule izgrađene su za vrijeme cara Oktavijana Augusta oko jugoistočnog dijela grada. U vrijeme dolaska Slavena bile su porušene, ali su obnovljene i proširene najprije u osmom, a onda u dvanaestom i trinaestom stoljeću, uglavnom onako kakve ih danas vidimo.

Iz vremena Rimljana na otoku ima vrlo malo ostataka. To su uglavnom manji dijelovi vrijednih spomenika ugrađeni u kuće i crkve iz srednjeg vijeka, od kojih naročito upada u oči mramorna bradata glava rimskog božanstva Janusa, ugrađena u sjeverozapadno pročelje palače Dominis-Nimira.

PALAČA DOMINIS-NIMIRA

Jedna od najljepših rapskih srednjovjekovnih građevina, sagrađena je u 15. st. u renesansnom stilu s nekim karakteristikama kasnogotičkog stila. Prozori nesimetrično postavljeni, ali vrlo lijepo izrađeni, te lijepi portal s grbom obitelji Dominis, najvredniji su dijelovi te palače. Markus Antonius de Dominis (Markantun Dominis), poznati crkveni pisac i fizičar, rođen je u ovoj kući godine 1560.

Jedan od najvrednijih rapskih spomenika je Knežev dvor. To je zapravo skup palača rađenih u različito vrijeme, nad kojim dominira visoka četverouglasta kula s lijepim prozorima iz vremena kasne gotike i renesanse. Gradnja dvora započela je još u 13. st., no najkarakterističniji dijelovi potječu iz 15. i 16. st.

KOMRČAR

Galerija slika parka KomrčarZahvaljujući zalaganju pokojnog rapskog nadšumara Pravdoja Belije, na Rabu je zasađeno nekoliko izvanredno lijepih borika od kojih je svakako najvrednije spomenuti poluotok Frkanj, a kao posebnost gradski park Komrčar. Prije nešto više od 80 godina taj je dio bio ispašište, a danas je to jedan od najljepših parkova na Jadranu, gdje se primorski i crni bor, čempres, jasen, crnika, smreka, zimzeleni gr­ movi, stoljetna agava i indijska smokvica natječu tko će više zadiviti brojne šetače - Rabljane i njihove brojne goste.
U znak priznanja i zahvalnosti, Rabljani su svom bivšem nadšumaru podigli skromni spomenik na ulazu u gradski park Komrčar.

Galerija slika parka Komrčar >>

CRKVA SVETE MARIJE

Jedan od najznačajnijih rapskih spomenika je crkva sv. Marije iz 12. st. To je bivša rapska stolnica, a danas župna crkva, izgrađena u romaničkom stilu kao trobrodna bazilika s tri apside.

Unutrašnjost crkve privlači jednostavnim arhitektonskim rješenjima. Posebnu pažnju privlači crkveni kor izrađen od kestenova drveta. Kor je izrađen godine 1445. i djelo je domaćih dalmatinskih majstora toga vremena, a rađen je u stilu kasne gotike s nekim karakteristikama renesanse.

Galerija slika >>

 
        © 2011 Croatia Rab - Administrator Andriano Barčić