PARK KOMRČAR

Zahvaljujući zalaganju pokojnog rapskog nadšumara Pravdoja Belije, na Rabu je zasađeno nekoliko izvanredno lijepih borika od kojih je svakako najvrednije spomenuti poluotok Frkanj, a kao posebnost gradski park Komrčar. Prije nešto više od 80 godina taj je dio bio ispašište, a danas je to jedan od najljepših parkova na Jadranu, gdje se primorski i crni bor, čempres, jasen, crnika, smreka, zimzeleni gr­ movi, stoljetna agava i indijska smokvica natječu tko će više zadiviti brojne šetače - Rabljane i njihove brojne goste.

U znak priznanja i zahvalnosti, Rabljani su svom bivšem nadšumaru podigli skromni spomenik na ulazu u gradski park Komrčar.

PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
PARK KOMRČAR
<< povratak
 
        © 2011 Croatia Rab - Administrator Andriano Barčić