GOLI OTOK otočić između Raba, Svetog Grgura i Prvića, nasuprot velebitskom prigorju, obuhvaća 4,7 km2. Zajedno sa susjednim Svetim Grgurom sastavni je dio prekinuta vapnenačkoga antiklinalnog niza koji se pruža usporedno s rapskim Kamenjakom (408 m) i Prvićem (356 m). Duž sjeverne obale nema nikakvih uvala ni zaklona; dubine neposredno uz obalu prelaze 30 m. Položitija južna i jugoistočna obala dobro je razvedena; na njoj se nalazi više manjih suhih draga, od kojih je najveća i najvažnija uvala Tatinja. Na južnim i osobito na jugozapadnim padinama ima nešto oskudne grmolike vegetacije. Sve do najnovijeg vremena na otoku nije bilo stalnih naselja. Povremeno su ga iskorišćivali stanovnici Lopara na Rabu za ispašu ovaca. Za I. svjetskog rata ondje su bili internirani ratni zarobljenici. Poslije 1949. na otočiću je bio zloglasni jugoslavenski zatvor za političke osuđenike, zbog čega ga danas posjećuju brojni znatiželjnici. Mali brodovi mogu naći zaklonište od bure na zapadnoj obali, oko 0,5 Nm južno od rta Sajala.

1. GRUBA OBRADA DRVETA
2. STARI METALNI POGON
3. VELA LUKA 2 MELNO
4. KINO SALA
5. MALA DRAGA - LUKA 1
6. KAMENI POGON
7. METALNI POGON
8. DRVNA INDUSTRIJA
9. SAKUPLJAC VODE
10. AMBULANTA
11. ŠKOLA
12. VELA DRAGA (ŽICA)
13. ŽENSKI LOGOR
14. MALA DRAGA
15. RESTORAN
16. UPRAVNA ZGRADA
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
GOLI OTOK
<< povratak
 
        © 2011 Croatia Rab - Administrator Andriano Barčić